TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Hoạt động tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 06/04/2020)

Ngày 31/3/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 296a/TB-VP về việc hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

Nhằm góp phần ngăn chặn dịch lây lan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, Văn phòng UBND tỉnh thông báo hoạt động tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang như sau:

- Trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính chưa thật sự cần thiết, cấp bách, đề nghị tổ chức, cá nhân không đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ.

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ qua Dịch vụ Bưu chính công ích theo địa chỉ :

+ Địa chỉ Cổng dịch vụ công tỉnh: https://dichvucong.kiengiang.gov.vn.

+ Địa chỉ Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết.

Chi tiết Thông báo xem tại đây./.