TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2021

(00:00 | 09/03/2020)

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KHCN) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời nhằm định hướng tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở KHCN tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 80/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2021.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện thông báo cũng đã quy định thời hạn nộp hồ sơ đề xuất, đặt hàng đến trước ngày 31/3/2019 và yêu cầu mỗi nhiệm vụ trình bày 01 phiếu riêng và kèm theo danh mục tổng hợp gởi về Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang.

Nhiệm vụ đặt hàng tập trung chủ yếu là các đề tài, dự án KH&CN đảm bảo tính khoa học, khả thi được đặt ra trong tình hình cấp thiết hiện nay. Các vấn đề cần quan tâm trong thông báo đặt hàng là các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ KH&CN có quy mô lớn, có tính đột phá, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường bền vững của địa phương. Phạm vi đa dạng nhiều lĩnh vực như: Công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, bảo vệ môi trường, khai thác và phát triển các nguồn gene, lĩnh vực xã hội nhân văn,… Yêu cầu nhiệm vụ KH&CN đặt hàng phải có địa chỉ ứng dụng cụ thể, gắn với thực tế đời sống, sản xuất, kinh doanh, quản lý lĩnh vực, ngành,… và cam kết sử dụng kết quả sau khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành.

Ngoài các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ cấp tỉnh, Thông báo còn đề nghị đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, các dự án thuộc chương trình nông thôn - miền núi theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 và Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ KH&CN.

Thông báo và các biểu mẫu xem tại đây.