TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện từ năm 2021

(00:00 | 03/10/2019)

Thực hiện Công văn số 5677/VP-VHXH ngày 25/9/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” triển khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân quan tâm, tham gia đề xuất, đặt hàng đề tài/dự án khoa học và công nghệ để tham gia Chương trình nêu trên.

Các đề xuất cần phù hợp mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chương trình được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian nhận đề xuất: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/10/2019. Văn bản đề xuất của Quý cơ quan, đơn vị xin vui lòng gửi về Phòng Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3876586; đồng thời gửi trước file đề xuất về địa chỉ email: languyet.skhcn@kiengiang.gov.vn để tổng hợp.

Các biểu mẫu đề xuất, văn bản chỉ đạo của tỉnh, Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ xem tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Khoa học, điện thoại (0297) 3876586 để được hướng dẫn./.