TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2020

(00:00 | 28/08/2019)

Ngày 26/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020 với tổng số 12 đề tài, dự án.

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã có Thông báo số 427/TB-SKHCN ngày 27/8/2019 về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề tài, dự án để thông qua thuyết minh đề cương tại Hội đồng KH&CN cấp cơ sở và thời hạn nộp hồ sơ về Sở KH&CN để thẩm định dự toán kinh phí, phê duyệt đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án từ ngày 01/10/2019 - 30/10/2019, số lượng hồ sơ mỗi đề tài, dự án là 08 bộ, mỗi bộ gồm:

- Thuyết minh đề cương đề tài, dự án (có kèm biên bản thông qua Hội đồng);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì;

- Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm;

- Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia;

- Giấy xác nhận phối hợp (nếucó).

·        Các biểu mẫu xem tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở, điện thoại 0972.025223 hoặc 0949.118103 (đ/c Sơn) để được hướng dẫn./.