TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở cấp thiết phát sinh thực hiện năm 2019

(00:00 | 23/07/2019)

Ngày18/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 77/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở cấp thiết phát sinh thực hiện năm 2019 với tổng số 03 đề tài, dự án.

Sở KH&CN Kiên Giang đã có Thông báo số 363/TB-SKHCN ngày18/7/2019 về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề tài, dự án để thông qua thuyết minh đề cương tại Hội đồng KH&CN cấp cơ sở và thời hạn nộp hồ sơ về Sở KH&CN để thẩm định dự toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án đến hết ngày 20/8/2019, số lượng hồ sơ mỗi đề tài, dự án là 08 bộ, mỗi bộ gồm:

- Thuyết minh đề cương đề tài, dự án (có kèm biên bản thông qua Hội đồng);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì;

- Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm;

- Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia;

- Giấy xác nhận phối hợp (nếu có).

Các biểu mẫu xem tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở, điện thoại 0972.025223 hoặc 0949.118103 (đ/c Sơn) để được hướng dẫn./.