TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 15/07/2019)

Thực hiện Thông báo số 434/TB-VP ngày 03/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị chuẩn bị cho hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang; Thông báo số 454/TB-VP ngày 11/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc vận hành thử nghiệm hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công như sau:

1. Tổng số TTHC: 63 thủ tục (Danh mục xem tại đây).

2. Thời gian và địa điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: Từ ngày 15/7/2019 tại số 50-51-52 đường 3/2, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, cần hỗ trợ thông tin hướng dẫn, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0297 3862003.

Sở KH&CN thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ công việc./