Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Khoa học

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trong ao tròn lót bạt tại huyện An Minh”

(08:37 | 03/09/2020)

Huyện An Minh là một trong những huyện có điều kiện nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao tương đối tốt của tỉnh Kiên Giang. Trong đó, xã Đông Hưng A là xã có điều kiện tự nhiên gần biển Tây, thời gian nước mặn lớn hơn thời gian có nước ngọt tương đượng khoảng 8 tháng mặn 4 tháng nước giảm độ mặn, phù hợp với việc chuyển đổi sang nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng diện tích nuôi thủy sản của xã là 2.766 ha, trong đó: nuôi tôm – lúa 2.000 ha, nuôi tôm chuyên 380 ha, nuôi tôm dưới tán rừng phòng hộ ven biển 386 ha. Trong những năm qua, sản lượng tôm bình quân khoảng 400 kg/ha/năm và có khả năng giảm dần vì môi trường tự nhiên không còn ưu đãi như trước đây. Mặt dù, có khó khăn trong nuôi tôm dưới hình thức quãng canh, nhưng địa bàn xã rất thuận lợi cho nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, hệ thống các cống, đập ven biển trên địa bàn xã đã xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang trên địa bàn huyện An Minh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, diện tích nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp đạt 100 ha vào năm 2020. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; trong đó năm 2020 nuôi tôm công nghiệp đạt 5.000 ha.


Quang cảnh Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình tại hộ ông Hồ Văn Chọn, ấp Hưng Lâm, xã Đông Hưng A, huyện An Minh ngày 10/8/2020

Từ thực tế đó, tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trong ao, bể tròn lót bạt tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang” do Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện An Minh chủ trì và Th.S Lê Văn Khanh làm chủ nhiệm. Mục tiêu của dự án là Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến thử nghiệm nuôi siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trong ao, bể tròn lót bạt nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng hiệu quả kinh tế, sản xuất ra khối lượng hàng hóa lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp cho thị trường xuất khẩu; tạo được vùng sản xuất ổn định, hợp lý dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện.

Đến nay các nội dung công việc thực hiện của dự án cơ bản đã hoàn thành như khảo sát chọn được 13 hộ đủ điều kiện tham gia mô hình; tập huấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trong bể tròn lót bạt cho 13 hộ được chọn; thực hiện thả giống, chăm sóc tôm nuôi, theo dõi quá trình phát triển của tôm, lấy mẫu nước phân tích các yếu tố môi trường cho 05 hộ nuôi (Hộ ông Nguyễn Văn Hầm; Trần Hoài Chi; Trần Văn Diễu; Hồ Văn Chọn; Thùy Văn Duy tại xã Đông Hưng A) tôm đang phát triển tốt, đến nay hộ ông Hồ Văn Chọn đang tiến hành thu hoạch; chuẩn bị thả giống cho 8 hộ tham gia dự án còn lại; tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình thí điểm tại hộ ông  Hồ Văn Chọn.

Ông Lê Văn Khanh - Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo tại  Hội thảo

Trong khuôn khổ các nội dung thực hiện của dự án, vào lúc 9 giờ 00 ngày 28/8/2020 tại hộ ông Hồ Văn Chọn, ấp Hưng Lâm, xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện An Minh phối hợp  cùng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Minh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trong ao tròn lót bạt tại huyện An Minh. Đến tham dự hội thảo về phía cấp huyện có: Ông Lâm Văn Triều – Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy, ông Huỳnh Văn Nhì – Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, ông Nguyễn Văn Hiền – Chủ tịch Hội nông dân; về phía cấp xã có: ông Nguyễn Hoàng Duy – Bí thư Đảng ủy, ông Hồ Minh Sang – Chủ tịch UBND xã; về phía ngành, đoàn thể xã có: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội nông dân, Cán bộ kỹ thuật các xã, thị trấn,…và hơn 45 đại biểu có liên quan.

Ông  Thùy Văn Duy – Giám đốc Hợp tác xã Tân Huy (đứng) đóng góp ý kiến cho Hội thảo

Hội thảo đã nghe ông Lê Văn Khanh - chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trong ao, bể tròn lót bạt tại hộ ông Hồ Văn Chọn; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc triển khai và nhân rộng mô hình tiếp theo; hơn 05 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại hội thảo. Đa số các đại biểu tham dự đã đánh giá rất cao các kết quả triển khai của đề tài, đặc biệt là kết quả triển khai mô hình thí điểm. Kết quả thực hiện mô hình như sau:

1. Chỉ tiêu kỹ thuật/mô hình: (i) Giai đoạn ương: Diện tích 100m2, cỡ tôm thả post 11-12, mật độ 2.200 con/m2, tỷ lệ sống 98%, cỡ thu 3.000 con/kg; thời gian ương 16 ngày; (ii) Giai đoạn nuôi: Diện tích 800m2/ao, mật độ 270 con/m2, tỷ lệ sống 95%, cỡ thu 54 con/kg, sản lượng 4,1 tấn, năng suất 51 tấn/ha, hệ số thức ăn FCR = 0,9, thời gian nuôi 65 ngày.

2. Hiệu quả kinh tế/mô hình: Tổng chi phí sản xuất: 239.400.000đ; tổng thu 442.800.000đ; lợi nhuận 203.400.000đ; tỉ suất lợi nhuận 85%.

 Phát biểu tại hội thảo, đại diện đơn vị tham gia mô hình cũng như các đại biểu tham dự đều mong muốn mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng 02 giai đoạn trong ao, bể tròn lót bạt” tiếp tục được duy trì và nhân rộng, lan tỏa đến tất cả các địa phương trong toàn tỉnh.

Mô hình hộ ông Hồ Văn Chọn đang thu hoạch tôm và xuất bán cho thương lái, ngày 28/8/2020

Với những kết quả bước đầu nêu trên, dự án góp phần nâng diện tích nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện An Minh theo kế hoạch năm 2020; đặc biệt là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, làm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác, giảm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tiến đến sản xuất bền vững; ứng phó kịp thời với biển đổi khí hậu từ ảnh hưởng của việc áp dụng quy trình nuôi tôm công nghiệp ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao; nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân; hình thành vùng nuôi tôm tập trung, sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo sản lượng xuất khẩu./. 

Băng Hồ – Phòng Khoa học