Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Khoa học

Xem với cỡ chữAA

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp với giáo dục lịch sử địa phương tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:39 | 19/10/2020)

Giáo dục lịch sử là vấn đề then chốt tạo nên bản sắc, bản lĩnh con người Việt Nam. Một quốc gia mà chỉ biết hiện tại, không am hiểu và tôn trọng quá khứ thì quốc gia đó không có tương lai. Bởi vì, lịch sử là sự hội tụ các giá trị, là điểm tựa nền tảng cho mỗi quốc gia, dân tộc. Theo các nhà sử học xưa: “Sử để ghi chép việc, mà việc thì hay hay dỡ đều răn dạy cho đời sau… Lời khen của sử còn vinh dự hơn cả áo đẹp vua ban, lời chê của sử nghiêm khắc hơn cả búa rìu. Sử thật sự là cái cân, cái gương của muôn đời”. “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” (Xi-Xê-Rông). Chính vì tầm quan trọng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Giáo dục lịch sử địa phương (LSĐP) giữ vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển con người và xã hội là thế, nhưng việc thực hiện trong thực tiễn hiện nay bên cạnh thành công cũng còn rất nhiều hạn chế. Nhận thấy tầm quan trọng đó, năm 2017 UBND tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp với giáo dục lịch sử địa phương tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” được Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang thống nhất chọn Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì thực hiện và PGS.TS Huỳnh Mộng Tuyền làm chủ nhiệm.  

Sau thời gian nghiên cứu, chiều ngày 09/10/2020 tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài nêu trên.

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là: Xây dựng cơ sở lý luận khoa học; Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động ngoài giờ lên lớp kết hợp với giáo dục LSĐP cho học sinh tiểu học; Xây dựng mô hình kết hợp hoạt động trải nghiệm với giáo dục LSĐP cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã xây dựng cơ sở lý luận khoa học của hoạt động ngoài giờ lên lớp kết hợp với giáo dục LSĐP cho học sinh tiểu học; (ii) Đã khảo sát 829 phiếu cho tất cả các đối tượng (Cán bộ quản lý; giáo viên và tổng phụ trách đội; phụ huynh học sinh; cán bộ và nhân viên thư viện; cán bộ và nhân viên văn hóa; học sinh ) ở 03 địa phương (Thành phố Hà Tiên; huyện Gò Quao và vúng U Minh Thượng) để đánh giá thực trạng ; (iii) Đã triển khai 04 mô hình kết hợp hoạt trải nghiệm với giáo dục LSĐP cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang tại 03 địa phương nêu trên và huyện Giồng Riềng và đã xây dựng được 03 hoạt động điện tử, quay 06 video clip về hoạt động thực nghiệm; (iv) Tham gia đào tạo 03 học viên cao học về quản lý giáo dục.

PGS.TS. Huỳnh Mộng Tuyền - Chủ nhiệm đề tài (đứng) đang trình bày báo cáo chi tiết

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá rất cao kết quả đạt được, và sự nỗ lực cố gắng của nhóm thực hiện đề tài. Thay mặt Hội đồng, ông Nguyễn Thái Nguyên kết luận: Đề tài có tính khoa học, tính ứng dụng và có ý nghĩa thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu thực tế tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả đề tài triển khai đầy đủ các nội dung, số liệu tin cậy, phong phú, đạt mục tiêu đề ra. Báo cáo tổng hợp có tính khoa học và giá trị thực tiễn cao. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như:

ThS. Nguyễn Thái Nguyên – Chủ tịch Hội đồng (đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Hình thức: Rà soát chỉnh sửa lại số trang cho khớp so với phần Mục lục của Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và các chuyên đề, chỉnh sửa các ký hiệu, số thứ tự, lỗi đánh máy, chính tả, thuật ngữ, khái niệm, văn phong sử dụng, giản dòng,... Lược bỏ một số nhận định còn mang tính chủ quan; bổ sung đầy đủ các từ viết tắt vào trang tóm tắt; sửa lại một số nội dung trình bày trong tóm tắt và kết luận cho đúng quy định. Tổng quan tài liệu: Tiếp tục sắp xếp nội dung cho phù hợp; chỉnh sửa và trình bày xác định đúng theo thực trạng về các hoạt động trải nghiệm, phù hợp so với phần kết quả đánh giá thực trạng; bổ sung đầy đủ cơ sở lý luận về lịch sử địa phương và hoạt động mô hình trải nghiệm. Phương pháp nghiên cứu: Cần làm rõ hơn tính khoa học của phương pháp sử dụng thang đo; luận giải thêm cơ sở khoa học của phương pháp bố trí phiếu điều tra, phương pháp thống kê được sử dụng nghiên cứu thực trạng và thí điểm mô hình. Cần đề cập thêm về hạn chế của phương pháp. Kết quả và thảo luận: Sắp xếp lại nội dung trong phần cơ sở lý luận cho phù hợp và tránh trùng lặp so với chương tổng quan, chuyển các nội dung về đặc điểm địa lí, tự nhiên, kinh tế, xã hội, thực trạng các mô hình về chương tổng quan tài liệu. Rà soát chỉnh sửa lại một số nội dung còn chưa khớp giữa kết quả đánh giá thực trạng và phần tổng quan; các mô hình đề xuất cần có giải thích phù hợp so với yêu cầu có trong đề cương. Bổ sung rà soát nội dung lịch sử địa phương trong chương trình nội khóa, có giải thích làm rõ tính phù hợp khi bố trí nội dung lịch sử trong các mô hình đề xuất. Đối với các mô hình thí điểm, đề nghị tại phần đầu của mỗi mô hình có nội dung, thông tin khái quát về mô hình (tên mô hình, hình thức triển khai, thời gian, địa điểm, đối tượng...), trong đó, hình thức triển khai cần làm rõ là tham quan gián tiếp bằng hình ảnh, video về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương. Kết quả thí điểm mô hình cần có đánh giá ưu điểm hạn chế và có khuyến cáo áp dụng vào thực tiễn phù hợp và hiệu quả;… Kết luận: Cần trình bày ngắn gọn các kết quả đã thực hiện, bám sát theo mục tiêu nghiên cứu, nêu rõ những khó khăn, hạn chế của đề tài. Kiến nghị: Bổ sung thêm các kiến nghị về mặt khoa học để hoàn thiện các kết quả nghiên cứu còn hạn chế hoặc tiếp tục nghiên cứu để nâng cao; bổ sung những khuyến cáo cho các mô hình.

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu rất tốt, với kết quả xếp loại Đạt và thống nhất cho nghiệm thu đề tài./.

Băng Hồ – Phòng Khoa học