Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Khoa học

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu biện pháp cải thiện năng suất và tăng hiệu quả mô hình chuyển đổi lúa sang luân canh lúa - màu thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu tại Kiên Giang

(10:07 | 24/11/2020)

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đa dạng hóa cây trồng trên đất lúa, Kiên Giang đã chú trọng phát triển các cây trồng hoa màu ngắn ngày trên vụ Xuân Hè nhưng do khó khăn về thị trường tiêu thụ, tập quán, kinh nghiệm sản xuất của người dân nên cho đến nay quy mô phát triển các loại cây trồng này vẫn không đáng kể. Năm 2015, diện tích Bắp chỉ khoảng 234 ha, sản lượng 1.345 tấn; Mè 400 ha, sản lượng 320 tấn. Những cây trồng luân canh với lúa vào mùa khô thường gặp các khó khăn phổ biến như: Thị trường tiêu thụ hẹp, không ổn định, tốn kém về làm đất và phải kéo dài thời gian chuẩn bị đất so với trồng lúa do phải đợi đất khô, phải trang bị thêm công cụ sản xuất nên cho dù vùng ĐBSCL nói chung và Kiên Giang nói riêng rất quan tâm đến phát triển cây trồng cạn từ nhiều năm trước đây nhưng kết quả vẫn còn rất khiêm tốn, kể cả các tỉnh có điều kiện thuận lợi hơn Kiên Giang.

Để ứng phó với tình hình trên, việc nghiên cứu biện pháp cải thiện năng suất lúa và tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân trong quá trình chuyển đổi mô hình chuyên lúa sang luân canh lúa - màu trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại tỉnh Kiên Giang là cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang phê duyệt triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu biện pháp cải thiện năng suất và tăng hiệu quả mô hình chuyển đổi lúa sang luân canh lúa - màu thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu tại Kiên Giang” do Trung tâm Khuyến nông làm chủ trì và bà Thị Tú Linh làm chủ nhiệm.

Kiểm tra hồ sơ thực hiện đề tài tại hộ ông Đào Chí Tâm, ngày 17/11/2020

Ngày 17/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai thực hiện đề tài nêu trên. Tại buổi làm việc Nhóm nghiên cứu đã thông qua báo cáo tiến độ tình hình thực hiện và đoàn kiểm tra đã kiểm tra một số sản phẩm hình thành của đề tài, kết quả đề tài đã thực hiện được một số nội dung công việc như sau: (i) Nhóm nghiên cứu đã thực hiện điều tra, khảo sát về thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế của mô hình trồng lúa 02 - 03 vụ lúa/năm; tình hình sâu bệnh của lúa, cây màu (bắp, đậu nành, mè, dưa lê/dưa hấu) và hiện trạng canh tác cây màu tại 3 vùng nguyên cứu (Huyện U Minh Thượng, Giồng Riềng và Giang Thành). Đợt 1(trước khi bố trí thí nghiệm) với số lượng 60 phiếu; (ii) Đã bố trí thí nghiệm vụ lúa Đông Xuân vào ngày 31/10/2020 tại hộ ông Đào Chí Tâm, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng. Các thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, 4 lần lặp lại với diện tích 42 m2 cho mỗi lô thí nghiệm. Thí nghiệm được thực hiện 3 vụ/năm gồm vụ Xuân Hè bố trí thí nghiệm trên cây màu (Mè, Đậu nành, Dưa, Bắp nếp), vụ Hè Thu và Đông Xuân bố trí thí nghiệm trên cây lúa với các nghiệm thức như sau:

NT1: Lúa - Lúa - Lúa (đối chứng)

NT2: Mè - Lúa - Lúa + 3 tấn/ha phân hữu cơ

NT3: Đậu nành - Lúa - Lúa + 3 tấn/ha phân hữu cơ

NT4: Dưa Lê/Dưa hấu - Lúa - Lúa + 3 tấn/ha phân hữu cơ

NT5: Bắp nếp - Lúa - Lúa + 3 tấn/ha phân hữu cơ.

Thí nghiệm được bón lót phân hữu cơ đầu vụ (Trong quá trình làm đất), giống lúa thực hiện là OM18 (Cấp xác nhận 1), mật độ gieo sạ là 120 kg/ha.Tại thời điểm kiểm tra lúa đang sinh trưởng (18 ngày tuổi) và phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu, bệnh trên lúa.

Các lô thí nghiệm thực hiện vụ lúa Đông Xuân tại hộ ông Đào Chí Tâm

(iii) Đã chọn được điểm thí nghiệm tại 2 huyện Giồng Riềng và Giang Thành, đang tiến hành làm đất, thời gian gieo sạ theo lịch của địa phương dự kiến gieo sạ từ ngày 24-25/11/2020.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài. Các công việc được triển khai thực hiện đáp ứng kế hoạch theo đề cương được duyệt, đối với các sản phẩm chưa hoàn thành cần tiếp tục thực hiện đúng theo tiến độ đề ra./.

Băng Hồ - Phòng KH