Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Khoa học

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra tiến độ đề tài sản xuất giống và nuôi thương phẩm Vẹm xanh tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

(10:03 | 11/12/2020)

Vẹm xanh là đối tượng phân bố tự nhiên tại Kiên Giang, có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Thời gian gần đây một số hộ dân tại Kiên Giang đã triển khai nuôi thương phẩm vẹm xanh từ nguồn giống tự nhiên mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên nguồn giống vẹm xanh tự nhiên chất lượng thường không ổn định và không đủ để cung cấp cho nhu cầu nuôi thương phẩm của người dân.

Kiểm tra bể ương ấu trùng vẹm xanh tại Trại Thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Thứ 6 Biển, huyện An Biên vào ngày 02/12/2020

Để giải quyết khó khăn về nguồn giống và tạo điều kiện phát triển mô hình nuôi thương phẩm vẹm xanh tại địa phương, năm 2020 tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm vẹm xanh (Perna viridis) tại Kiên Giang ” do Hội Nông dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang chủ trì và ông Huỳnh Văn Quýt làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2022.

Cán bộ kiểm tra sự phát triển của ấu trùng vẹm xanh 06 ngày tuổi dưới kính hiển vi ở độ phóng đại 40X

Qua 08 tháng triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã triển khai được một số nội dung cơ bản theo đề cương. Trên cơ sở đó, ngày 02/12/2020 Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ do ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở chủ trì đã tiến hành kiểm tra các nội dung công việc triển khai của đề tài tại Trại Thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản thứ 6 Biển, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Qua kiểm tra, đề tài đã triển khai các nội dung như: Điều tra, khảo sát 48 phiếu về đặc điểm phân bố, tình hình nuôi, khai thác, tiêu thụ vẹm xanh tại tỉnh Kiên Giang; triển khai mô hình nuôi một số loài tảo tảo như Nannochloropsis oculata, Chlorella spp làm thức ăn tự nhiên cung cấp cho mô hình sản xuất giống vẹm xanh; hoàn thành giai đoạn nuôi vỗ vẹm xanh bố mẹ và kích thích sinh sản nhân tao được 01 đợt với tổng lượng vẹm bố mẹ cho tham gia sinh sản là 80 kg, tổng lượng ấu trùng thu được khoảng 10.000.000 ấu trùng, tại thời điểm kiểm tra ấu trùng được 06 ngày tuổi và đang chuyển giai đoạn tốt; triển khai bố trí các thí nghiệm ương giống từ giai đoạn ấu trùng trôi nổi với các độ mặn, mật độ và thức ăn khác nhau nhằm xác định các điều kiện ương giống tốt nhất để xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống tại địa phương. Qua đó, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được của đề tài; các nội dung thực hiện cơ bản đã bám sát nội dung đề cương và theo đúng tiến độ đề ra.

Đoàn kiểm tra các bể bố trí thí nghiệm ương giống từ giai đoạn ấu trùng trôi nổi với các độ mặn, mật độ và thức ăn khác nhau

Với những kết quả triển khai bước đầu của đề tài như đã nêu trên, hi vọng đề tài sẽ thành công trong giai đoạn ương giống vẹm xanh, từ đó tiến tới cung cấp giống cho mô hình nuôi thương phẩm của đề tài; cũng như đủ cơ sở khoa học để chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất giống vẹm xanh cho địa phương nhằm cung cấp đủ giống cho mô hình nuôi thương phẩm của người dân trong những năm tiếp theo./.

Ánh Nguyệt – Phòng Khoa học