Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Bảo vệ người tiêu dùng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 04/06/2019)

Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo thường trực, hôm nay ngày 31/05/2019 tại Hội trường UBND tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Hội nghị tổng kết 10 năm thực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Chủ tọa Hội nghị có sự hiện diện của Bà Nguyễn Thị Minh Phụng (Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Bà Lê Thị Vệ (Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang); Ông Nguyễn Thiện Cẩn (Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Ông Ngô Phương Vũ (Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang) và sự tham dự khoảng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo, đại diện cho các sở, ban ngành trong tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Ngô Phương Vũ (Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang) báo cáo kết quả 10 thực hiện cuộc vận động

Đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, qua đó đánh giá được một số mặt đã thực hiện được như: Được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc thông qua công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng (NTD); Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của mọi người dân.

       Bên cạnh những mặt đạt được cũng tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền vẫn chưa được thường xuyên, liên tục; Chưa đi sâu để phát hiện, nhân rộng các gương điển hình trong thực tiển cuộc vận động; Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo và chỉ đạo; Nhiều doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong sản xuất hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu của NTD; Một số NTD chưa nhận thức rõ về mục tiêu của cuộc vận động đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế của đất nước, có biểu hiện ưa chuộng hàng ngoại.

Đại biểu tham dự Hội nghị

          Đại biểu tham dự còn được nghe các bài tham luận hay từ các cơ quan, ban ngành, hội, hiệp hội và các doanh nghiệp trong tỉnh.

          Hội nghị đại biểu tham dự còn được nghe các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cuộc vận động đến năm 2020. Các đề xuất kiến nghị cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến năm 2024 như: Trung ương cần có chế độ hỗ trợ cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Các sở, ban, ngành cần xây dựng và triển khai các chương trình hành động về đẩy mạnh cuộc vận động; UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện, …

         Hội nghị đã kịp thời khen tăng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc vận động người dân hưởng ứng “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.