Thông báo Quyết định công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2019
(00:00 | 29/04/2020)
Ngày 20/4/2020, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐSK về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.