Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 • Tập huấn “Giới thiệu tổng quan, phổ biến thực hiện Đề án 996”

  (08:18 | 27/10/2020)

  Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 996) .

 • Đào tạo “Về đảm bảo đo lường đối với hàng đóng gói sẵn”

  (08:11 | 27/10/2020)

  Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020.

 • Tập huấn “Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”

  (10:43 | 20/10/2020)

  Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các  Cơ quan hành chính (CQHC) tỉnh Kiên Giang năm 2020.

 • Tăng cường tổ chức kiểm định taximet tại địa phương

  (07:41 | 12/10/2020)

  Phương tiện đo Nhóm 2 là phương tiện đo phải chịu sự quản lý nhà nước về đo lường được quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc quy định về đo lường đối với phương tiện đo Nhóm 2 và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc quy định về đo lường đối với phương tiện đo Nhóm 2. Trong danh mục các phương tiện đo Nhóm 2, có phương tiện đo taximet đang được sử dụng tại các Tổ chức kinh doanh taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 • Họp hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Kiên Giang lần 2, năm 2020

  (09:41 | 24/08/2020)

  Ngày 17/8/2020, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2020 tổ chức họp Hội đồng lần thứ 2. Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

 • HỌP HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA TỈNH KIÊN GIANG LẦN 1, NĂM 2020

  (00:00 | 04/08/2020)

  Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng. Quy trình đánh giá, xét tặng GTCLQG qua 02 cấp: Hội đồng sơ tuyển (địa phương) và Hội đồng Quốc gia. Hàng năm, để đánh giá, xét chọn doanh nghiệp tham dự trình Hội đồng Quốc gia xem xét trao tặng giải thưởng, Hội đồng sơ tuyển (HĐST) sẽ cử Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại doanh nghiệp.

 • Tập huấn “Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018”

  (00:00 | 17/07/2020)

  Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy trình trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, tuân thủ các yêu cầu pháp luật về vệ sinh an toàn lao động,… Trong 02 ngày, từ ngày 14-15/7/2020, tại Hội trường Viễn thông Kiên Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công ty TNHH AHWE tổ chức khóa đào tạo, tập huấn “Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018” cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 • Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng thép làm cốt bê tông

  (00:00 | 09/07/2020)

  Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TĐC ngày 25/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) về việc thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về việc kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với thép làm cốt bê tông chịu sự quản lý nhà nước được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2019/BKHCN.